ماندلیک اسید

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

ماندلیک اسید:  یا جوهر بادام تلخ یک آلفاهیدروکسی اسید با شناسه پاب‌کم ۱۲۹۲ است. شکل ظاهری این ترکیب، پودر بلورین سفید است. هیدروکسی اسیدها گروهی از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که یک گروه عاملی هیدروکسیل به آنها افزوده شده است.