آلفا الفين

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

آلفا الفين Alfa-Olefins:

 

خواص عمومي:

عموما به صورت گاز يا مايعات بي رنگ

قابل اشتعال

 

روش توليد:

       اتيلن با عيار پليمري در راكتور در فاز مايع با سيستم حلال و كاتاليزوري كه براي فعاليت و انتخابگري بالا طراحي شده،پليمريزه ميگردد

       سپس محتوي راكتور وارد جداكننده شده،كاتاليزور و قسمت سنگين جدا ميگردد و محلول باقي مانده به ستون تقطير منتقل ميشود

       در اين ستون مقدار اتيلني كه در واكنش مصرف نشده از بالاي برج خارج و مجددا به ركتور برگشت داده ميشود

       مواد باقي مانده در ستون تقطير به جدا كننده منتقل و عمل جداسازي الفا الفين ها انجام ميشود

       هر يك از الفا الفين ها بسته به نقطه جوش از قسمت هاي مختلف برج بصورت تقريبا خالص خارج مي گردد

       باقي مانده برج جداكننده بصورت +C12 از پايين برج خارج ميگردد

       كاتاليزور بكار رفته تحت عملياتي از هيدروكربن هاي فرار جدا و مجددا وارد چرخه ميگردد

 

كاربردهاي عمومي:

الفا الفين به روش انتخابي الفا براي توليد پلي اتيلن با دانسيته خيلي پايين به عنوان ماده اوليه براي توليد الكل هاي پلاستي سايزر و توليد پلي الفا الفينها مناسب هستند

 

كاربردهاي اختصاصي:

ساخت مواد الي و نرم كننده ها

به عنوان عامل فعال ساز سطحي

ساخت مواد ارايشي و بهداشتي

تهيه رزين ها

به عنوان تعديل كننده در پليمرها

صنايع دارويي

ماده مياني توليد الدهيد و الكل و مشتقات آن