پتاسیم سوربات

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

 

با فرمول شیمیایی C6H7KO2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 516931 است. کهجرم مولی آن ۱۵۰٫۲۲ گرم بر مول می‌باشد.