بوتیل استات

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

بوتیل استات

بوتيل استات مايعي خنثي ، بي رنگ و با بويي مشخص ميباشد . بوتيل استات حلالي عالي براي نيتروسلولز ، سلولز اترها ، سلولوئيد ، لاستيك هاي كلردار شده ، پلي ونيل استات ، پلي ونيل كلرايد ، هوستافلكس ، پلي استايرن ، پلي اكريلاتها ، بيشتر رزينهاي خنثي نرم كننده ها ، چربيها و روغنها مي باشد . بوتيل استات به خاطر قدرت حلال بالا و ظرفيت رقيق سازي زياد يكي از مهمترين حلالها با فراريت مناسب مي¬باشد . ( مخصوصا وقتي با الكلها مخلوط شود ) .
سرعت مناسب تبخير و مقاومت به تيرگي كه در لاكهاي خشك شونده نشان ميدهد ، ممكن مي سازد كه با تمام شرايط مربوط به خشك شدن ، جريان و پايداري در مقابل رطوبت در طي مصرف لاكها با انتخاب يك نسبت مناسب از بوتيل استات مطابقت كند .
بوتيل استات را مي توان در توليد اسانس ها ، عطرها ، لكه برها و كاغذ با لايه رنگي مصرف كرد ، زيرا داراي بوي مطبوع ، فراريت مناسب و قدرت حلاليت خوبي مي¬باشد .
ايزو بوتيل استات مايعي خنثي ، بي رنگ و با بوي ميوه اي مطلوب مي باشد . ايزو بوتيل استات را مي توان با مزايايي در لاكهاي نيترو سلولز به جاي بوتيل استات نرمال استفاده كرد ، چونكه اين ماده به لاكهاي ويسكوزيته پايينتر و رقت بيشتري مي¬دهد . ايزو بوتيل استات را نيز مي توان به جاي بوتيل استات نرمال در انواع ديگر لاكها مصرف كرد . محتوي آب كم آن مصرف آنرا به عنوان يك حلال در لاكهاي واكنشي ممكن مي سازد. بوتيل استات معمولا به صورت مخلوط با بوتانول مصرف مي شود . بوتيل استات همچنين به مقدار زياد در لاكهاي مركب مصرف دارد و مي توان آنرا براي پراكنده كردن جزء ايزوسيانات در لاكهاي پلي اورتان مصرف كرد .
ايزو بوتيل استات بويژه به عنوان حلال براي لاكهاي نيترو سلولزي مناسب است . همچنين حلال خوبي براي رزينهاي لاكي و ديگر مواد خام لاكها مي¬باشد . خواص آن شبيه نرمال بوتيل استات است و به مقدار مطمئني به خواص آميل استات نزديك مي باشد . نمره تبخير ۹ ايزو بوتيل ستات يك كمي پايينتر از نمره تبخير بوتيل استات نرمال است ، چون لاكهاي داراي ايزوبوتيل استات كمي سريعتر از لاكهاي محتوي بوتيل استات نرمال خشك مي شود . تيرگي لايه با ايزو بوتيل استات صورت نمي گيرد . ظرفيت رقيق سازي ايزو بوتيل استات با رقيق كننده هاي معمول مانند هيدركربنهاي آليفاتيك ، اتانول ، تولوئن خيلي خوب است .