آمونیوم پرسولفات

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

آمونیوم پرسولفات  با فرمول شیمیایی (NH۴)۲S۲O۸ یک ترکیب معدنی است که جرم مولی آن ۲۲۸٫۱۸ می‌باشد. به عنوان یک عامل اکسید کننده در شیمی پلیمر، فرایند سونش (اچ کردن) و به عنوان عامل پاک کننده و سفید کننده استفاده می شود.

این ماده به خوبی در آب حل می‌شود و حلالیت آن بسیار بیشتر از نمک مشابه آن یعنی پتاسیم پرسولفات می باشد. حل شدن این نمک در آب فرآیندی گرماگیر است

 

کاربرد آمونیوم پرسولفات
آمونیوم پرسولفات را می توان به عنوان معرف های تجزیه کننده، عامل ثابت کننده عکاسی و عامل کاهش دهنده استفاده کرد.

این می تواند به عنوان نگهدارنده مواد غذایی، آغازگر پلیمر مولکولی بالا و عامل اکسید کننده استفاده شود.

آمونیوم پرسولفات می تواند به عنوان مواد خام persulfate تولید و پراکسید هیدروژن در 
صنایع شیمیایی، مهار کننده پلیمر آلی، آغازگر در طول پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلرید استفاده می شود.می توان به عنوان سفید کننده در روغن، صنعت صابون استفاده کرد. همچنین می تواند به عنوان مواد مذاب فلز در برش و برداشتن نفت و صنعت نفت مورد استفاده قرار گیرد. برای گرید مواد صنایع غذایی، می توان آن را به عنوان اصلاح کننده گندم، کپک و مخمر کباب شده استفاده کرد.

موارد مصرف و کاربرد : پتاسیم پرسولفات در صنایع کاربرد فراوان دارد :

۱.از آنجا که پتاسیم یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است عمده ترین مصرف پتاس در تهیه کود شیمیایی می باشد.

2.به عنوان ماده سفیدکننده.

3.در صنایع عکاسی.

4.در صنایع پلیمر سازی

مورد استفاده قرار می گیرد.