بوتیریک اسید

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

بوتیریک اسید

که نام آیوپاک آن بوتانوییک اسید است یک کربوکسیلیک اسید با فرمول شیمیایی CH3CH2CH2-COOH می‌باشدنمکهای و استرهای به نام بوتریات یا بوتانات شناخته می‌شود. بوتریک اسید در کَره و پنیر پارمزان و شراب یافت می‌شود.

به علت بوی نامطبوعی که دارد کاربرد آن به عنوان اسید خوراکی یا ضد کپک محدود می باشد

بوی بدی دارد اما ته‌مزه‌ای شیرین نیز دارد. طعم آن توسط سگ‌ها اگر از غلظت ۱۰ بخش بر میلیارد بیشتر باشد شناسایی می‌شود ولی این مقدار برای انسان ۱۰ بخش بر میلیون است.