متیونین

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

متیونین يکي از اسيدهاي آمينه مهم و ضروري  كه در ساختار پروتين ها يافت ميشود و در تغذيه طيور و خوک كاربرد دارد . متيونين به عنوان دهنده بنيان متيل در بسياري از مراحل سوخت وساز درگير مي‌شود. اين اسيد آمينه در ساخت كارنيتين و كراتين نقش مهمي را برعهده دارد. با توجه به نقش بيوشيميايي آن، متيونين احتمالاً در كاهش چربي بدن و خصوصاً چربي حفره بطني مؤثر است زيرا متيونين يك عامل ليپوتروپيك بوده و مي‌تواند صفات توليدي را نيز بهبود بخشد.اثرات مثبت متيونين درافزايش گوشت عضله سينه گزارش شده است . در صورت افزودن متيونين به جيره‌هاي وزن بدن و رشد عضله سينه و راندمان خوراك بهبود مي‌يابد كه عواملي مانند جيره پايه، نژاد و طول دوره آزمايش در اين مورد تأثير گذار بودند. متيونين مورد نياز حيوان را مي توان از طريق خوراکهاي مختلف و يا با استفاده از متيونين سنتتيک تأمين کرد. گوگرد موجود در ساختمان متیونین تنها منبع تامین نیاز گوگرد است که این نوع گوگرد پس از شکسته شدن ساختمان اسید آمینه متیونین آزاد میشود و  برای مصارفی غیر از پروتین سازی مورد استفاده قرار میگیرد. از خواص کلی متیونین میتوان به نقش آن به عنوان پیش ساز اسید آمینه سیستئین، ترکیب دهنده متیل، کمک در شکستن چربی ها، پیش ساز کارنیتین و عامل مهم در متابولیسم چربی ها، و پروتین ها اشاره کرد.محدودیت متیونین در جیره غذایی منجر به کاهش شدید لنفوسیت ها از بافت های لنفاوی لامینا پروپریای روده و آسیب بر اعمال سیستم ایمنی میشود