اولئیک اسید دی اتانول آمید

  • مشخصات محصول

  • قیمت : اعلام با تماس تلفنی
  • اشتراک گذاری

  • آنالیز مرتبط

  • مشاهده بیشتر

توضیحات

آمینو الکل ها اولین بار در سال 1930 به صورت صنعتی تهیه شدند. این مواد در مقیاس تجاری بعد از سال 1945 با جایگزینی الکوکسیلاسیون اکسید اتیلن و اکسید پروپیلن بجای روش سنتی کلرو هیدرین تولید شدند. در صنعت آمینوالکلها تحت عنوان الکانول آمینها مطرح می شوند. اتانول آمین ( آمینواتانول ) و پروپانول آمین ( آمینو پروپانول ) دو محصول عمده و پرمصرف این گروه هستند که هر دوی آنها به صورت گسترده ای در تولید سورفکتانتها و خالص سازی گازها مصرف می شوند

مهم ترین مصارف اتانول آمینها در حال حاضر استفاده از آنها در تولید امولسیفایر ، دترجنتها ( شوینده ها)، صنعت نساجی ، تخلیص گاز و تولید سیمان است. دی اتانول آمین یکی از مشتقات آمونیاک محسوب می شود. از جایگزینی2 گروه اتیلول به جای هیدروژن های آمونیاک دی اتانول آمین تولید می شود