کربنات سدیم

توضیحات

کربنات سدیم :
 سود اش 

خصوصيات :

فرمول شیمیایی Na2Co3 
جامد سفید رنگ 
بصورت  پودر و بدون بو
در آبهای شور، دریاچه های نمک، لایه های زمین تجمع پیدا مي کند
از واکنش  کلرید_سدیم و آمونیاک، کلرید سدیم و اسید سولفوریک نیز بدست می آید.
در آب  محلول است.
به طور طبیعی در بخش های خشک، به خصوص در رسوب های معدنی شکل گرفته از تبخیر آب دریاچه ها یافت می شود.

کاربرد :

1.مهمترین کاربرد در تولید شیمیایی شیشه است. 
2.چنانچه سدیم کربنات را در دماهای بسیار بالا حرارت دهیم، و آن را با ماسه و کلسیم کربنات ترکیب کنیم و سپس به سرعت آن را سرد کنیم، محصول ما شیشه خواهد بود.
3.به عنوان تنظیم کننده PH جهت حفظ پایداری شرایط قلیایی لازم برای عملکرد اکثر عوامل تولید کننده
4.به عنوان یک افزودنی رایج در مخازن شهری جهت خنثی سازی اثر اسیدی کلر و افزایش PH به کار می رود.
5.در صنایع شیشه سازی، پودرهای شوینده، رنگ سازی و تصفیه مواد نفتی کاربرد دارد.
6.در آشپزی، گاهی اوقات به عنوان یک جایگزین برای سدیم_هیدروکسید برای قلیایی کردن به خصوص در چوب شور (نان نمکی) به کار می رود.