ایزوسیانات

Isocyanate
Share

ایزوسیانات

ایزوسیانات(به انگلیسی: Isocyanate) دسته‌ای از ترکیبات آلی با فرمول عمومی –N=C=O است

ترکیباتی که شامل دو گروه عاملی ایزوسیانات است،به دی ایزوسیانات معروف هستند.این مواد در واکنش با پلی ال ها دسته‌ای از مواد پلیمری به نام پلی یورتان را می سازند

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart