ایمیدازول

Imidazole
Share

ایمیدازول

با فرمول شیمیایی C۳H۴N۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۹۵ است. که جرم مولیآن ۶۸٫۰۷۷ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد زرد کمرنگ یا سفید است.

بسیاری از ترکیبات دارای حلقه ایمیدازولی خواص دارویی دارند مانند داروهای ضد قارچ کلوتریمازول و کتوکنازول داروهای آرام بخش میدازولام.

ایمیدازول می‌تواند از واکنش بین یک منبع آمین مانند آمونیوم استات، آمونیوم کلرید، دی آنیلین ویا خود آمونیاک، آلدهید مانند بنزآلدهید و بنزیل یا بنزوئین بدست آید.

مشتقات ایمیدازول، که ایمیدازول ها نامید می شوند، خانواده ی متعارفی از ترکیبات حلقوی تشکیل می دهند در حلقه ی 1,3-C3N2 مشترکند اما با تغییر سایر اجزا مشخصاتشان نیز عوض می شود. این سیستم حلقوی در ساختمان سازندۀ مواد زیستی حضور دارد، مثل هیستیدین، و هورمون وابسته به آن هیستامین. اغلب داروها حلقۀ از ایمیدازول دارند، مثل داروهای ضد قارچ، نیترویمیدازول، و ماده آرام بخش میدازولام

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart