تری اتانول آمین

Share

تری اتانول آمین

تری اتانول آمین

از یک دسته آمین و سه دسته الکل تشکیل شده است و متعلق به گروه هیدروکربنهای اکسیژن دار و نیتروژن دار می باشد. مونو اتانول آمین از واکنش اتیلن اکساید با آمونیاک مایع تولید می شود. این واکنش علاوه بر مونو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین نیز تولید می کند

خصوصیات تری اتانول آمین

تری اتانول آمین مانند یک باز ضعیف عمل می کند

تری اتانول آمین مایعی بی رنگ، ویسکوز و با بویی شبیه آمونیاک است

موارد مصرف تری اتانول آمین

تری اتانول آمین به عنوان متعادل کننده پی اچ  در صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد

تری اتانول آمین به عنوان ماده اولیه در تولید شامپوها، نرم کننده ها، لوسیون های پوست، ژل های مختلف و کف ریش کاربرد دارد

به طور کلی اتانول آمین ها در فرآیند شیرین کردن گاز، به عنوان روان کننده و شوینده، همچنین در صنایع دارویی و کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرند

کیمیاگران
Share

تری اتانول آمین

تری اتانول آمین

از یک دسته آمین و سه دسته الکل تشکیل شده است و متعلق به گروه هیدروکربنهای اکسیژن دار و نیتروژن دار می باشد. مونو اتانول آمین از واکنش اتیلن اکساید با آمونیاک مایع تولید می شود. این واکنش علاوه بر مونو اتانول آمین، دی اتانول آمین و تری اتانول آمین نیز تولید می کند

خصوصیات تری اتانول آمین

تری اتانول آمین مانند یک باز ضعیف عمل می کند

تری اتانول آمین مایعی بی رنگ، ویسکوز و با بویی شبیه آمونیاک است

موارد مصرف تری اتانول آمین

تری اتانول آمین به عنوان متعادل کننده پی اچ  در صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد

تری اتانول آمین به عنوان ماده اولیه در تولید شامپوها، نرم کننده ها، لوسیون های پوست، ژل های مختلف و کف ریش کاربرد دارد

به طور کلی اتانول آمین ها در فرآیند شیرین کردن گاز، به عنوان روان کننده و شوینده، همچنین در صنایع دارویی و کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرند

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart