هیدروکسی اتیل دی فسفونیک اسید

HEDP
Share

هیدروکسی اتیل دی فسفونیک اسید

هیدروکسی اتیل دی فسفونیک اسید که درصنایع آرایشی بهداشتی، تصفیه آب و پاک کننده ها کاربرد دارد. اتدرونات نمک اسید اتیدرونیک است.

این ماده در اثر واکنش تری کلرید فسفر با اسید استیک یا در اثر واکنش مخلوط استیک اسید / استیک انیدرید با فسفریک اسید ایجاد می ­شود.

HEDP به عنوان یک  مقیاس و هم چنین به  عنوان مهارکننده خوردگی در سیستم های گردش آب سرد، میدان های نفتی و دیگهای بخار کم فشار در زمینه هایی مانند برق، صنایع شیمیایی، متالورژی، کود، و غیره مورد استفاده قرار می­گیرد. در صنعت نساجی به عنوان شوینده مواد فلزی و غیر فلزی کاربرد دارد و در صنعت رنگرزی به عنوان تثبیت کننده رنگ استفاده می­شود.

بیس فسفونات ها در درجه اول با کاهش فعالیت استئوکلاستها،  مانع از تحلیل استخوان شده از این رو باعث می شوند استخوان ها در دراز مدت قوی تر شوند. اتیدورنات، بر خلاف دیگر بیس فسفونات ها، مانع از متراکم شدن استخوان ها نیز می­شوند.

اتیدرونیک اسید به عنوان یک عنصر  فرمولاسیونهای آرایشی است که برای سرکوب تشکیل رادیکال های آزاد، تثبیت امولسیون و کنترل ویسکوزیته مورد استفاده ذکر شده است. این ترکیب در بین مواد شیمیایی موجود در استخرهای شنا گنجانده شده تا به عنوان مهار کننده لکه مانع از خروج یون های فلزی از محلول و از بین بردن رنک آمیزی اطراف استخر شوند.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart