کوسیلیکات سدیم

Share

کوسیلیکات سدیم

 کوسیلیکات سدیم

سیلیکات سرامیکی (روانساز) ویا بنام های کوسیلیکات سدیم ، روان ساز کاشی ، جایگزین
تری پلی فسفات سدیم شناخته میشود که درصنعت شوینده نیز پرکاربرد می باشد

سدیم کوسیلیکات ها در صنایع کاشی سازی و سرامیک و چینی بهداشتی و ظروف دکوری و
دیر گدازها و ریخته گری و….. کاربرد دارد
سیلیکات بعنوان روان ساز ودر اولین مرحله تولید که ترکیب مواداولیه که جامد با اب
میباشد ، که همان تهیه دوغاب میباشد با استفاده از روانسازها می توان درصد آب را کم نمود و در
نتیجه سبب صرف انرژی کمتر و راندمان بیشتر تولید گردید

 و همچنین
درboullerدر پودرهای شوینده به عنوان
.فرمولاسیون شوینده ها استفاده می شود

از ویژگی های مهم سدیم کو سیلیکات (روانساز) میتوان  قابلیت جایگزینی آن به جای تری پلی فسفات سدیم که وارداتی و گران می باشد در صنایع کاشی و سرامیک مورد استفاده قرارگیرد و در پودرهای شوینده از رسوب مجدد .ذرات چرک بر روی الیاف پارچه جلوگیری می کند

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart