اسید فسفریک

اسید فسفریک

Share

اسید فسفریک

اسید فسفریک

اسید فسفریک یا همان ارتو فسفریک اسید یک ترکیب معدنی است . ارتو فسفریک اسید به نام ایوپاک فسفریک اسید اشاره می کند. ارتو فسفریک اسید 85% محلول آبی بی رنگ، بی بو و غیرفرار است و با اینکه اسید ضعیفی می باشد اما به اندازه کافی خورندگی دارد.

ماده غیرسمی است

محلول بی رنگ و بی بو است

موارد مصرف ارتو فسفریک اسید

ارتو فسفریک اسید یا هماناسید فسفریک بعنوان الکترولیت در سلولهای سوختی و بعنوان کاتالیزور مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین از فسفریک اسید غالباً در کودهای شیمیایی استفاده می شود و بعنوان افزودنی های مواد غذایی نیز کاربرد دارد. از دیگر مصارف فسفریک اسید می توان به تصفیه آب، استفاده در شوینده ها و در پزشکی اشاره نمود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart