پتاسیم دی کرومات

Share

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات

این ماده یک معرف شیمیایی معدنی متداول است و بدلیل اینکه آب شونده نیست از محبوبیت خاصی در آزمایشگاهها برخوردار است

خصوصیات پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات جامدی یونی کریستالی با رنگ قرمز-نارنجی است.

پتاسیم بی کرومات در آب گرم بسرعت و در آب سرد به آرامی حل می شود و در الکل غیرقابل حل است.

پتاسیم بی کرومات بسیار خورنده است.

موارد مصرف پتاسیم دی کرومات

عمدتاً به عنوان عامل اکسنده از پتاسیم بی کرومات استفاده می شود.

از کاغذ پتاسیم دی کرومات می توان برای راهی به منظور محک دی اکسید گوگرد استفاده کرد.

پتاسیم دی کرومات به عنوان نمک سدیم در صنعت بسیار استفاده می شود.

دی کرومات پتاسیم عامل اکسید کننده بسیار قوی است و این ترکیب برای تمیز کردن ظروف آزمایشگاهی، بهتراز سایر ترکیبات آلی است.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart